Helpíkův pohár

helpik 2011 100
Helpíkův pohár je zdravotně - výchovná soutěž tématicky určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 let). V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího - lidského života.

Úspěšnost a přitažlivost Helpíkova poháru spočívá především v tom, že dětem odbornou tématiku přednášejí profesionálové - lékaři, sestry a záchranáři zdravotnických záchranných služeb, kteří dětem předávají dovednosti  získané při své každodenní práci.

Práce s mládeží je zaměřena na preventivní působení s cílem předcházení vzniku akutních stavů, tam kde je to možné a dále naučit děti základním a věku úměrným jednoduchým život zachraňujícím úkonům. Současně se organizátoři v nadstavbových kolech soutěže snaží vytvořit modelové situace s reálně namaskovanými figuranty, kde si soutěžící žáci ověří získané teoretické poznatky a naučí se teorii přenášet do praxe. Tématika je dětem předkládána nenásilnou a zábavnou formou a celostátní finále, které probíhá v Jeseníku v rámciRallye Rejvíz je důstojným vyvrcholením celé soutěže.

Facebook

facebook logo

 

 

 

Spolupracujeme

kvak  

Maluj a vyhraj

Přihlášení