!!! Soutěž Helpíkův pohár 2020 ZRUŠENA !!!

 

Z důvodu vládního opatření v boji proti koronavirové pandemii (COVID-19) se nebude konat soutěž Helpíkův pohár 2020. Všechna krajská kola a kolo celostátní jsou zrušena.

Přednášky první pomoci budou probíhat pouze za předpokladu, že pominou veškerá opatření.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a hodně síly!

Historie poháru

Soutěž o „Helpíkův pohár“ založili tvůrci projektu Rallye Rejvíz s cílem vzbudit zájem dětí o problematiku laické první pomoci a předat jim nenásilnou formou znalosti potřebné k záchraně života. U zbývajících alespoň připomenout základní pravidla občanského soužití.
První malý branný závod pro děti proběhl na Rallye Rejvíz 98. Následující rok byla soutěž nabídnuta všem základním školám v okrese Jeseník a posléze i školám v jiných okresech. Výsledkem byla první velká soutěž o Helpíkův pohár pro žáky pátých tříd.
Do této doby se na projektu podílela převážně Záchranná služba Jeseník. V následujících letech se podařilo oslovit další záchranné služby a rozšířit tak Helpíkův pohár do celé řady krajů v České republiky.
K další velké změně došlo v roce 2003, kdy bylo založeno Občanské sdružení Helpík a soutěž byla rozdělena na kola školní, krajská a kolo celostátní.

V současné době je „Helpíkův pohár“ hlavním projektem OS Helpík, které bylo založeno tvůrci v roce 2003. Soutěž zůstává stále nedílnou součástí Rallye Rejvíz.
V roce 2003 bylo založeno občanské sdružení Helpík a v této podobně působí dodnes. Hlavním projektem sdružení zůstává soutěž Helpíkův pohár. Vedlejší aktivity jsou zaměřeny na přednášky a osvětu první pomoci pro širokou veřejnost.