RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Partneři a sponzoři

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří svým příspěvkem umožňují Helpíkův pohár uskutečňovat.

Partneři projektu


Rallye Rejvíz

Organizace, z které Helpíkův pohár vzešel

 

Kryštůfek záchranář

Nadační fond Kryštůfek záchranář finančně podporuje vzdělávání dětí a pravidelně se účastní celostátního kola.

 

Bezpečné dětství – u vody bez nehody

Cílem projektu je zlepšit informovanost rodičů a dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě a prevence tonutí zejména dětí předškolního a mladšího školního věku. HELPÍK z.s. je partnerem tohoto projektu.

 

Statutární město Jablonec nad Nisou

Dlouhodobě podporuje soutěž Helpíkův pohár v Jablonci nad Nisou.

 
 

 

 

Projekt podporují


Mediprax CB s.r.o.

Každoročně daruje do soutěže hlavní cenu - resuscitační model Ambu® SAM.

 

Roche

Dlouhodobě přispívá finanční částkou na školení první pomoci.

 

VAVA.eu s.r.o.

Zapůjčila Automatizovaný externí defibrilátor na školení první pomoci.