!!! Soutěž Helpíkův pohár 2020 ZRUŠENA !!!

 

Z důvodu vládního opatření v boji proti koronavirové pandemii (COVID-19) se nebude konat soutěž Helpíkův pohár 2020. Všechna krajská kola a kolo celostátní jsou zrušena.

Přednášky první pomoci budou probíhat pouze za předpokladu, že pominou veškerá opatření.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví a hodně síly!

Školní kolo - přednášky první pomoci

Příhlásit se do Helpíkova poháru

Přednášky první pomoci jsou vždy pod vedením profesionálů s mnohaletou praxí v daném oboru. Dětem předáváme informace poutavou formou a prověřené dennodenní praxí. Schopnost správně poskytnout první pomoc může rozhodovat o životě a smrti člověka. Naše přednášky jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvládnutí krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností.  Děti nebudeme nudit zbytečnou teorií a učit nepotřebné věci.

Hlavními tématy jsou:

  • základní pravidla a bezpečnost při poskytování první pomoci
  • rozpoznání závažného stavu a stavu ohrožení života
  • volání na tísňové linky
  • resuscitace s praktickým nácvikem
  • krvácení a úrazy

Místo konání - vždy ve Vaší škole

Počet posluchačů – doporučujeme maximálně jednu třidu (tedy cca 20 – 25 dětí)
Časová náročnost – dvě vyučovací hodiny
Požadavky na prostor – učebna s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, prostor na nácvik resuscitace a polohování (výhodou je koberec nebo jiná podložka)


Na konci přednášky si děti napíší znalostní test, na základě kterého vybereme postupující dvojice do krajského kola