RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Školní kolo - přednášky první pomoci

Příhlásit se do Helpíkova poháru

Přednášky první pomoci jsou vždy pod vedením profesionálů s mnohaletou praxí v daném oboru. Dětem předáváme informace poutavou formou a prověřené dennodenní praxí. Schopnost správně poskytnout první pomoc může rozhodovat o životě a smrti člověka. Naše přednášky jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvládnutí krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností.  Děti nebudeme nudit zbytečnou teorií a učit nepotřebné věci.

Hlavními tématy jsou:

  • základní pravidla a bezpečnost při poskytování první pomoci
  • rozpoznání závažného stavu a stavu ohrožení života
  • volání na tísňové linky
  • resuscitace s praktickým nácvikem
  • krvácení a úrazy

Místo konání - vždy ve Vaší škole

Počet posluchačů – doporučujeme maximálně jednu třidu (tedy cca 20 – 25 dětí)
Časová náročnost – dvě vyučovací hodiny
Požadavky na prostor – učebna s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, prostor na nácvik resuscitace a polohování (výhodou je koberec nebo jiná podložka)


Na konci přednášky si děti napíší znalostní test, na základě kterého vybereme postupující dvojice do krajského kola