Získali jsme ocenění

Ocenění

Získali jsme „Čestné uznání“ v rámci 19. ročníku zlatého záchranářského kříže.