RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Zpracování osobních údajů

Helpík z.s. zpracovává osobní údaje shromážděné v souvislosti s Vaší objednávkou za účelem uzavření smluvních vztahů. Kontaktní údaje, které jste poskytli, a osobní údaje (vč. Jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a kontaktního telefonu, bankovního spojení atp.) shromážděné v průběhu realizace Vaší objednávky/zakázky budou uloženy za účelem správy zákaznického účtu. Údaje budou zpracovány v souladu s právními předpisy čl. 6(1) GDPR ke 25.5.2018.

Uchování údajů – Helpík z.s. smí uchovávat Vaše údaje po dobu trvání oprávněného zájmu o jejich uchování. Máte právo na přístup k Vaším osobním údajům a máte právo na doplnění a opravu osobních údajů, máte právo na vymazaní námi uschovaných osobních údajů, pokud neexistuje zákonná výjimka. Podle požadavků zákonných ustanovení (př. obchodní zákon, daňový zákon) – tehdy jsou data uchována výhradně za účelem splnění zákonných ustanovení a přístup je těmto datům je zablokován.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat.

SOUHLAS

Klient/zákazník vyplněním poptávkového formuláře, telefonickou nebo elektronickou (e-mail, web) poptávkou, vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s výše uvedeným zákonem (par.11 a 21) má nárok na písemné: odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti na opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů.