RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Přednášky pro pedagogické pracovníky

Nemáte zájem o žádné projekty ani soutěže? Máme připravené přednášky pro každou věkovou kategorii. Přednášky jsou vždy pod vedením profesionálů a jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvládnutí krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností.

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance škol, od učitelů přes školníky až po uklízečky a další pomocný personál. Je určen všem odpovědným zaměstnavatelům, kteří svědomitě plní úkoly prevence rizik (§ 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce)

Hodinová dotace kurzu: 4 hod
Doporučený max. počet posluchačů: 20 osob

Cena: 250 Kč / osoba
minimální cena kurzu je 3000 Kč

Každý účastník získá potvrzení o absolvování kurzu.


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

kurz akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací program je určen zejména pro pedagogické pracovníky, ale stejně tak i pro každého, kdo má zájem orientovat se v problematice první pomoci. Tento program je ideálním kompromisem pro každého, kdo chce ovládat první pomoc u dětí i dospělých a nepotřebuje nebo nechce absolvovat delší školení "Zdravotník zotavovacích akcí".

Hodinová dotace kurzu: 20 hodin

Cena kurzu: 1 500 Kč / osoba

V ceně učební materiál v tištěné i elektronické podobě. Školení je zakončeno testem, po jehož úspěšném absolvování získá OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s neomezenou platností.


Zdravotník zotavovacích akcí

kurz akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Úspěšné absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka:
a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství

Doporučená kvalifikace pro všechny pedagogické pracovníky, vychovatele, trenéry, cvičitele i další osoby, které se účastní nebo zajišťují organizované akce v rámci kurzů, rekreací i sportovních soutěží pro děti a mládež.

Požadavky na přijetí do kurzu:
– minimální věk 18 let
– zdravotní a psychická způsobilost
– ukončené minimálně středoškolské vzdělání
– plavecká zdatnost

Hodinová dotace kurzu: 40 hodin

Cena kurzu: 3 300 Kč / osoba

V ceně učební materiál v tištěné i elektronické podobě. Kurz je zakončen zkouškou před zkušební komisí, po jejímž úspěšném složení vám bude vydáno OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S NEOMEZENOU PLATNOSTÍ.