RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Přednášky pro děti z MŠ žáky ZŠ a SŠ

Nemáte zájem o žádné projekty ani soutěže? Máte žáky nižších nebo naopak vyšších tříd než pátých? Nevadí. Máme připravené přednášky pro každou věkovou kategorii. Přednášky jsou vždy pod vedením profesionálů a jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvládnutí krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností. Děti nebudeme nudit zbytečnou teorií a učit nepotřebné věci.

První pomoc pro nejmenší

S osvětou první pomoci se může začít už ve školce. Přijedeme s plyšovým medvědem, na kterém si děti vyzkouší ovazování bolístek nebo stlačování hrudníku. Program je zhruba na 40 minut.

Cena dohodou

První pomoc pro 1. až 3. třídu

Děti v tomto věku nemají dostatek síly, aby prováděly kvalitní účinné komprese hrudníku při resuscitaci. Ale co se v mládí naučí, s přibývající sílou jako když najdou. Dětem vysvětlíme jak rozpoznat nebezpečí, aktivovat tísňové složky a pokusí se zachránit našeho plyšového medvěda. Program je zhruba na 1 hodinu.

Cena: 1 000 Kč za třídu

První pomoc pro 4. až 6. třídu

V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího - lidského života. Dětem vysvětlíme jak rozpoznat nebezpečí, aktivovat tísňové složky, vyzkouší si stlačování hrudníku a poskytnout první pomoc u krvácení a jiných úrazů. Program je na 2 vyučovací hodiny.

Cena: 1 800 Kč za třídu

První pomoc pro 7. až 9. třídu

Opakování, matka moudrosti. Žáci těchto tříd již nějakým kurzem první pomoci prošli a je zapotřebí oprášit znalosti nebo je doplnit o další postupy. Krom opakování základních pravidel a postupů si vyzkouší resuscitaci na modelu dospělého člověka s využitím AED (Automatizovaná Externí Defibrilátor). Program je 2 vyučovací hodiny.

Cena: 2 000 Kč za třídu

První pomoc pro SŠ

Dospívání je přechodnou fázi života, kdy jedinec již není dítě, ale ještě není dospělý. Toto období je kritické a rizikové. Alkohol a jiné omamné látky, první jízdy na motorce či za volantem, extrémní sporty a mnoho dalších faktorů, které ohrožují je samotné i jejich vrstevníky. Přednášky jsou proto zaměřené na základy první pomoci s přihlédnutím k těmto rizikovým faktorům. Program je na 2 až 3 hodiny.

Cena: 2 500 Kč za třídu